Saturday, October 15, 2011

Mengapa kursus perniagaan untuk buruh ladang asing?

PAS Johor mempersoalkan mengenai "layanan kelas pertama" kepada sekumpulan pekerja asing untuk menghadiri "kursus keusahawanan" sedangkan permit kerja pertanian tidak membenarkan mereka menjalankan perniagaan di negara ini.

NONE"Tidak munasabah warga asing diberi kursus keusahawanan,
sedangkan mereka tidak dibenarkan berniaga dalam negara kita," kata ketua Pemuda PAS Johor, Suhaizan Kaiat.

"Apakah seorang warganegara asing yang datang ke negara ini atas permit pertanian dibenarkan berniaga dalam negara kita?

"Sejak bila pulak kerajaan Malaysia membenarkan pekerja buruh  daripada kalangan warga asing dibenarkan berniaga di negara kita?" kata Suhaizan dalam satu kenyataan semalam.

Beliau mendakwa, pada peringkat awal, pemandu bas diarah menurunkan warga asing tersebut di Jabatan Perdana Menteri(JPM).

Bagaimanapun, dakwanya, di saat-saat akhir mereka menerima arahan untuk menuju sebuah pusat peranginan di Bangi.

 "Tidak munasabah penganjur kursus keusahawanan menukar tempat kursus di saat-saat akhir daripada jabatan kerajaan ke resort di Kajang," tambahnya.

bangi resort foreigners citizenship 121011Suhaizan mendakwa, perjanjian dengan pemandu bas ialah perkhidmatan mereka diperlukan sehingga jam 1 tengahari
Rabu 12 Oktober 2011, yang menurutnya menunjukkan kursus itu adalah selama lima jam - dari 8 pagi hingga 1 tengahari - sedangkan warga asing tersebut tiba di Putrajaya pada jam 6 pagi hari yang sama.

"Jika benar mereka berkursus keusahawanan 5 jam sahaja dengan jarak 800 KM, pergi dan balik dari Johor Bahru ke Putrajaya, mengapa mereka tidak berkursus di Johor Bahru sahaja.

"Mengapa begitu istimewa warga asing ini dilayan oleh pihak tertentu dalam negara ini," tambahnya.

Sumber: http://www.malaysiakini.com/news/178706

Saturday, October 8, 2011

RIngkasan Bajet 2012 (Salient points of Budget 2012)

MELIGAT PELABURAN
 • Pakej Rangsangan Khas – RM 6 Bilion
 • Meliberalisasikan 17 subsektor perkhidmatan
 • Pelaksanaan Rolling Plan Kedua berjumlah RM98.4 bilion
 • Pengurusan nilai bagi projek baru bernilai RM50 juta ke atas
 • Dana Mudahcara perkongsian awam-swasta (PPP) – RM2.5 Bilion
 • Pembangunan Lima Wilayah Koridor (RM978 juta)
MEMPERGIAT PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA (PKS)
 • Dana Pembiayaan PKS patuh syariah berjumlah RM2 bilion – Kerajaan menanggung 2% daripada kadar keuntungan
 • Dana SME Revitalisation Fund berjumlah RM100 juta kepada usahawan berwibawa untuk membangunkan semula perniagaan
 • Dana Kecemasan PKS berjumlah RM10 juta bagi membiayai PKS yang terlibat dengan bencana alam
 • Dana Inovasi Pengkomersialan PKS patuh syariah berjumlah RM500 juta – Kerajaan menanggung 2% daripada kadar keuntungan
MENCERNA KREATIVITI DAN MENCETUS INOVASI
Tahun 2012 – Tahun Gerakan Inovasi
 • Program penerapan & pembangunan inovasi di peringkat sekolah dan IPTA
 • Program Jejak Inovasi bagi menggalakkan pencetusan idea baru
 • Memperkenalkan Anugerah Cipta 1Malaysia
 • Program realiti dan dokumentari di media
 • Penyediaan Market Validation Fund (RM30 juta)
 • Mengkomersialkan 300 harta intelek baru dalam bentuk produk dan teknologi baru – jangkaan GNI, RM30 Bil.
 • Penganjuran World Innovation Forum dan Asia Business Angel Forum
INSENTIF PERCUKAIAN
Industri Perbankan & Kewangan & Pelaburan
 • Pengecualian cukai untuk menarik pelabur memilih Malaysia sebagai destinasi utama Perkhidmatan Pengurusan Perbendaharaan yang merangkumi cukai pendapatan sebanyak 70% bagi tempoh 5 tahun,
 • Pengecualian cukai pegangan ke atas pembayaran faedah pinjaman
 • Pengecualian duti setem ke atas surat cara perjanjian pinjaman dan perjanjian perkhidmatan.
 • Pakej insentif percukaian bagi membangunkan Pusat Kewangan Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIFD) seperti pengecualian cukai pendapatan 100% bagi tempoh 10 tahun
 • Pengecualian duti setem ke atas surat cara perjanjian pinjaman dan perjanjian perkhidmatan bagi syarikat berstatus KLIFD.
 • Potongan cukai diberi bagi tempoh 3 tahun ke atas perbelanjaan penerbitan sukuk wakala mulai tahun taksiran 2012.
 • Pengecualian cukai pendapatan ke atas penerbitan dan urus niaga sukuk bukan ringgit dilanjutkan selama tiga tahun lagi.
 • Pelanjutan selama 5 tahun lagi bagi kadar cukai konsesi 10% ke atas pelabur institusi bukan korporat dan pelabur individu yang melabur dalam Amanah Pelaburan Hartanah (REIT).
 • Potongan cukai atas fi francais yang ditanggung oleh francaisi.
 • Pengecualian sepenuhnya duti import dan duti eksais kepada pemegang francais akan dilanjutkan sehingga 2013 bagi mengimport kereta hibrid.
Industri Perhotelan
 • Memberi Galakan Taraf Perintis dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% atau Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% bagi tempoh 5 tahun kepada pengusaha yang melabur dalam hotel baru bertaraf 4 dan 5 bintang di Semenanjung Malaysia.
Lain-lain
 • Mengkaji semula kadar RPGT bagi membendung RPGT spekulasi dalam pasaran hartanah
 • Perkhidmatan reka bentuk industri diberi pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% selama 5 tahun.
 • Pakej insentif percukaian kepada sekolah swasta seperti pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% atau elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal dalam tempoh 5 tahun.
 • Potongan cukai ke atas sumbangan kewangan kepada institusi pendidikan rendah dan menengah yang berdaftar termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah mubaligh dan sekolah agama serta tempat-tempat ibadat yang berdaftar.
 • Galakan cukai bagi sektor swasta memantapkan pembangunan modal insan berkemahiran tinggi potongan dua kali ke atas elaun yang dibayar oleh syarikat swasta kepada peserta program internship.
 • Insentif percukaian untuk Skim Persaraan Swasta dan anuiti insurans.
PENDIDIKAN
 • Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah – RM1 bilion
 • Pemansuhan bayaran tambahan RM24.50 bagi sekolah rendah dan RM33.50 bagi sekolah menengah
 • Potongan cukai – kepada penderma program persekolahan (individu & syarikat)
 • Bantuan persekolahan RM100 kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah Tahun 1 hingga Tingkatan 5 di seluruh negara.
 • Pemberian baucar buku RM200 kepada semua pelajar warganegara Malaysia di institusi pengajian tinggi awam dan swasta, matrikulasi serta pelajar tingkatan 6 di seluruh negara
PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR
 • Melaksanakan Program Transformasi Luar Bandar (RTP) – RM1 Bil
 • Mewujudkan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) sebagai pusat integrasi perkhidmatan – perluasan di Kedah, Johor, Sabah & S’wak
 • Dana Perkhidmatan Profesional bagi golongan profesional berjumlah RM100 juta ringgit secara pinjaman mudah dengan kadar faedah 4%.
 • Projek Lonjakan Mega Luar Bandar di 11 kawasan Projek Agropolitan seluruh negara (RM110 juta)
 • Pembangunan infrastruktur asas luar bandar, RM5 Bilion (bekalan air, elektrik, rumah dan jalanraya)
 • Projek Penyelenggaraan Awam-Asas (PIA-PIAS), RM500 juta
 • Projek Bekalan Air Retikulasi di Sabah dan Sarawak dan Projek infrastruktur sistem bekalan air – FELDA; serta kemudahan bekalan air bersih – Ladang Estet (RM50 juta bagi penyambungan paip & pemberian tarif domestik)
 • Akses perkhidmatan perbankan – melantik 5,000 agen BSN
 • Perkhidmatan Bas Luar Bandar – kemudahan pembiayaan
 • Kebajikan Orang Asli – program pembangunan & pemindahan penduduk
SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) & PERKHIDMATAN AWAM
 • Mewujudkan Dasar Pemisah atau exit policy
 • Menambah baik struktur gaji penjawat awam&- kenaikan antara 7 hingga 13 peratus&
  - kenaikan Gaji Tahunan penjawat awam antara RM80 hingga RM320 mengikut gred.
 • Menambahbaik skim perkhidmatan mengikut sistem time-base
  - Guru gred 48 – SSM (tahun ke-20 tahun); SBPA (tahun ke-16)
 • Melanjutkan umur persaraan wajib penjawat awam dari 58 tahun kepada 60 tahun
 • Bantuan yuran pengajian – ijazah sarjana muda (20,000 tempat), ijazah sarjana (5,000 tempat) & PHD (500 tempat)
 • Program Army Care – menaiktaraf & menyelenggara kuarters tentera
 • Tambahan bonus setengah bulan gaji atau minimum RM500
PESARA KERAJAAN & BEKAS PEGAWAI KONTRAK
 • Pesara Kerajaan
  - menikmati pelarasan pencen
  - Melaksanakan kenaikan tahunan sebanyak 2% setahun tanpa perlu menunggu sebarang semakan sistem saraan atau pelarasan gaji
 • Bayaran khas sebanyak RM3,000 kepada kakitangan yang telah menamatkan kontrak dari Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), dan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
 • Bayaran khas sebanyak RM3,000 kepada bekas anggota serta duda dan balu polis khas dan polis tambahan yang pernah berkhidmat menjaga keselamatan negara semasa zaman darurat.
 • Program latihan khusus untuk pesara tentera bagi menceburi bidang perniagaan
MEREDAKAN INFLASI & MENGIMARAHKAN KEHIDUPAN RAKYAT
 • Bantuan RM500 kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah
 • Penerusan pemberian subsidi, insentif dan bantuan berjumlah RM33.2 bilion
 • Penerusan subsidi bil elektrik RM20
 • Perluasan Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M) meliputi keperluan harian pengguna pada harga sehingga 40% lebih rendah.
 • Membuka 30 unit Agrobazaar Kedai Rakyat di seluruh negara
 • Mempromosi Menu Rakyat 1Malaysia
 • Memperbanyakkan program ladang kontrak. Seramai 4,500 usahawan tani dijangka mendapat manfaat.
 • Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA)
PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT
 • Skim Rumah Pertamaku – meningkatkan had maksimum harga rumah daripada RM220 ribu kepada RM400 ribu bagi pembiayaan bersama suami isteri.
 • Skim Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) – diperluaskan ke kawasan luar Lembah Klang, 1,880 unit
 • Pembelian rumah secara kaedah bina kemudian jual (built and sell) melalui pembiayan patuh syariah – pembiayaan RM600 ribu ke bawah
 • Program Perumahan Rakyat (PPR) di seluruh negara, 15,000 unit
 • Program Rumah Mesra Rakyat oleh SPNB, 10,000 unit dengan Kerajaan menyediakan subsidi sebanyak RM20 ribu bagi setiap rumah.
 • Tabung Khas Perumahan Nelayan untuk membina rumah yang lebih selesa dan dilengkapi dengan kemudahan asas bagi nelayan
PERKHIDMATAN KESIHATAN BERKUALITI 
 • Membina hospital-hospital, 81 Klinik Kesihatan & 50 Klinik 1Malaysia
 • Menambahbaik blok bersalin Hospital Putrajaya dan menaiktaraf Hospital Kuala Lumpur (HKL)
 • Memperkenalkan Jadual kerja fleksi Pegawai Perubatan Siswazah- Menaikkan elaun on-call semalaman, RM30 hingga RM80
SKIM AMANAH RAKYAT 1MALAYSIA
 • Memperkenalkan Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (SARA 1Malaysia)yang memanfaatkan 100 ribu isi rumah berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan. Pelaburan ini menjanjikan pulangan bersih yang menarik.
MEMACU PEMBANGUNAN MASYARAKAT BUMIPUTERA
 • Dana Mudahcara Bumiputera, RM300 juta
 • Membimbing 1,100 syarikat Bumiputera berpotensi
 • Program pembangunan usahawan dan kontraktor Bumiputera di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
MERINGANKAN BEBAN PEMILIK TEKSI BAJET DAN KERETA SEWA PERSENDIRIAN
 • Pengecualian 100% duti eksais dan cukai jualan ke atas pembelian teksi baru buatan tempatan
 • Pengecualian bayaran balik duti eksais dan cukai jalan ke atas teksi yang berusia lebih dari tujuh tahun yang dijual atau ditukar milik.
 • Memansuhkan cukai jalan ke atas teksi bajet persendirian
 • Pemberian subsidi kadar faedah sebanyak 2% untuk memiliki teksi baru buatan tempatan
 • Pemberian bantuan untuk menggantikan teksi usang (RM3,000 bawah 7-10 tahun / RM1,000 lebih 10 tahun)
 • Keseluruhan manfaat pemilik teksi bajet = RM7,560
YAYASAN BANTUAN GUAMAN KEBANGSAAN
 • Menawarkan bantuan guaman secara percuma kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk membayar fi guaman tinggi
ANJUNG SINGGAH
 • Menyediakan pusat khidmat bantuan sosial yang dikenali sebagai Anjung Singgah untuk perlindungan sementara golongan gelandangan.
MENGHARGAI PERANAN DAN MEMARTABAT WANITA
 • Menyediakan program latihan yang bersesuaian bagi menarik golongan profesional wanita untuk kembali ke pasaran pekerjaan
 • Menyediakan perkhidmatan suntikan percuma imunisasi HPV (Human Papilloma Virus – RM50 juta)
 • Amanah Ikhtiar Malaysia akan menyediakan RM2.1 bilion kepada usahawan dalam bentuk pembiayaan pinjaman mikro kaum
 • Membina Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Kuala Lumpur
BELIA PENGGERAK MASA DEPAN
 • Penubuhan syarikat modal teroka milik Kerajaan MyCreative Venture Capital yang bertanggungjawab menggalakkan penglibatan golongan muda menerokai bidang industri kreatif.
 • Program Strategik untuk Belia 1Malaysia atau Strategic Action for Youth (SAY 1Malaysia).
 • 150 gelanggang futsal tambahan di seluruh negara untuk mencapai matlamat Satu Gelanggang Satu Mukim.
 • 30 padang tiruan atau artificial turf yang dilengkapi lampu limpah
MENGHARGAI JASA WARGA EMAS
 • Percuma – caj pendaftaran pesakit luar di semua hospital dan klinik kesihatan termasuk klinik 1Malaysia serta pergigian milik Kerajaan.
 • Diskaun 50 peratus tambang LRT dan Monorel.
PENDAFTARAN AWAL HAJI 
 • Membenarkan pendaftaran awal menunaikan haji melalui kaedah penghadangan Akaun 2 pencarum. 


http://www.1malaysia.com.my/blog/follow-the-2012-budget-tabling-live-here/Tuesday, October 4, 2011

Scientist wins Nobel for medicine days after death

By KARL RITTER and LOUISE NORDSTROM 
                                                              Ralph Steinman

STOCKHOLM (AP) — A cell biologist was awarded the Nobel Prize in medicine on Monday for his discoveries about the immune system but hours later his university said that he had been dead for three days.
The Nobel committee had been unaware of Canadian-born Ralph Steinman's death and it was unclear whether the prize would be rescinded because Nobel statutes don't allow posthumous awards.
Steinman, 68, who shared the 10 million kronor ($1.5 million) prize with American Bruce Beutler and French scientist Jules Hoffmann, died on Sept. 30 of pancreatic cancer, according to Rockefeller University. It said Steinman's life had been extended with immunotherapy based on the discovery for which he won the Nobel Prize.
In the 1970s, Steinman found dendritic cells that help regulate adaptive immunity, an immune system response that purges invading microorganisms from the body.
Beutler and Hoffmann were cited for their discoveries in the 1990s of receptor proteins that can recognize bacteria and other microorganisms as they enter the body, and activate the first line of defense in the immune system, known as innate immunity.
"I am very touched. I'm thinking of all the people who worked with me, who gave everything," Hoffmann said by telephone to a news conference in Paris. "I wasn't sure this domain merited a Nobel."
The trio's discoveries have enabled the development of improved vaccines against infectious diseases. In the long term they could also yield better treatments of cancer, rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, multiple sclerosis, and chronic inflammatory diseases, prize committee members said.
Since 1974, the Nobel statutes don't allow posthumous awards unless a laureate dies after the announcement but before the Dec. 10 award ceremony. That happened in 1996 when economics winner William Vickrey died a few days after the announcement.
Nobel officials said they believed it was the first time that a laureate had died before the announcement without the committee's knowledge.
"I think you can safely say that this hasn't happened before," Nobel Foundation spokeswoman Annika Pontikis told the AP.
Before the statues were changed in 1974 two Nobel Prizes were given posthumously. In 1961 U.N. Secretary General Dag Hammarskjold was awarded the Nobel Peace Prize less than a month after he died in a plane crash during a peace mission to Congo. Swedish poet Erik Axel Karlfeldt won the Nobel Prize in literature in 1931, although he had died in March the same year.
Nobel committee member Goran Hansson said the medicine committee didn't know Steinman was dead when it chose him as a winner and was looking through its regulations.
"It is incredibly sad news," Hansson said. "We can only regret that he didn't have the chance to receive the news he had won the Nobel Prize. Our thoughts are now with his family."
The discoveries have helped scientists understand why the immune system sometimes attacks its own tissues, paving the way for new ways to fight inflammatory diseases.
"They have made possible the development of new methods for preventing and treating disease, for instance with improved vaccines against infections and in attempts to stimulate the immune system to attack tumors," the committee said.
No vaccines are on the market yet, but Hansson told The Associated Press that vaccines against hepatitis are in the pipeline.
"Large clinical trials are being done today," he said.
Beutler, 53, is professor of genetics and immunology at The Scripps Research Institute in San Diego, California. Hoffmann, 70, headed a research laboratory in Strasbourg, France, between 1974 and 2009 and served as president of the French National Academy of Sciences between 2007-2008.
Steinman had been affiliated with Rockefeller University in New York since 1970, and headed its Center for Immunology and Immune Diseases.
"We are all so touched that our father's many years of hard work are being recognized with a Nobel Prize," Steinman's daughter, Alexis Steinman, said in the Rockefeller University statement. "He devoted his life to his work and his family, and he would be truly honored."
Hoffmann's discovery came in 1996 during research on how fruit flies fight infections. Two years later, Beutler's research on mice showed that fruit flies and mammals activate innate immunity in similar ways when attacked by germs.
Steinman's discovery dates back to 1973, when he found a new cell type, the dendritic cell, which has a unique capacity to activate so-called T-cells. Those cells have a key role in adaptive immunity, when antibodies and killer cells fight infections. They also develop a memory that helps the immune system mobilize its defenses next time it comes under a similar attack.
The medicine award kicked off a week of Nobel Prize announcements, and will be followed by the physics prize on Tuesday, chemistry on Wednesday, literature on Thursday and the Nobel Peace Prize on Friday. The winners of the economics award will be announced on Oct. 10.
The coveted prizes were established by wealthy Swedish industrialist Alfred Nobel — the inventor of dynamite — except for the economics award, which was created by Sweden's central bank in 1968 in Nobel's memory. The prizes are always handed out on Dec. 10, on the anniversary of Nobel's death in 1896.
Last year's medicine award went to British professor Robert Edwards for fertility research that led to the first test tube baby.
___
Associated Press writer Malin Rising contributed to this report.
Berita sebelumnya....
STOCKHOLM (Reuters) - Three scientists who unlocked secrets of the body's immune system, opening doors to new vaccines and treatments for cancer, won the 2011 Nobel prize for medicine on Monday.
American Bruce Beutler and French biologist Jules Hoffmann, who studied the first stages of immune responses to attack, shared the $1.5 million award with Canadian-born Ralph Steinman, working in the United States, who discovery of dendritic cells key to understanding the later stages.
"This year's Nobel laureates have revolutionised our understanding of the immune system by discovering key principles for its activation," the award panel at Sweden's Karolinska Institute said in a statement in Stockholm.
Lars Klareskog, who chairs the prize-giving Nobel Assembly, told Reuters: "I am very excited about what these discoveries mean. I think that we will have new, better vaccines against microbes and that is very much needed now with the increased resistance against antibiotics.
"I also expect that there will be some development in the area of attacking cancers from the self-immune system. There are some promising things there."
Annika Scheynius, a professor of clinical allergy research and a member of the panel, said: "We are definitely sure that these discoveries will lead to health improvement ... They can improve the health of patients with cancer, inflammatory diseases, auto-immune diseases, asthma."
Beutler, 53, is based at the Scripps Research Institute in La Jolla, California. Luxembourg-born Hoffmann, 70, conducted much of his work in Strasbourg. They will share half the 10 million Swedish crowns ($1.46 million) of prize-money. The rest goes to Steinman, 68, from Rockefeller University in New York.
SELF-DEFENCE
The work of the three scientists has been pivotal to the development of improved types of vaccines against infectious diseases and novel approaches to fighting cancer. The research has helped lay the foundations for a new wave of "therapeutic vaccines" that stimulate the immune system to attack tumours.
Better understanding of the complexities of the immune system has also given clues for treating inflammatory diseases, such as rheumatoid arthritis, where the components of the self-defence system end up attacking the body's own tissues.
Medicine, or physiology, is usually the first of the Nobel prizes awarded each year. Prizes for achievements in science, literature and peace were first awarded in 1901 accordance with the will of dynamite inventor and businessman Alfred Nobel.
The award citation noted that the world's scientists had long been searching for the "gatekeepers" of the immune response by which man and other animals defend themselves against attack by bacteria and other micro-organisms.
Beutler and Hoffmann discovered receptor proteins that can recognise attacking microorganisms and which activate "innate immunity", the first step in the body's immune response.
"Ralph Steinman discovered the dendritic cells of the immune system and their unique capacity to activate and regulate adaptive immunity, the later stage of the immune response during which microorganisms are cleared from the body," it added.
Hoffmann's pioneering research was actually conducted on fruit flies, highlighting how key elements of modern human biology have been conserved through evolution.
The immune system exists primarily to protect against infections but it can also protect against some cancers by targeting rogue cells before they proliferate.
Sometimes, however, the immune system goes into overdrive and attacks healthy tissue, leading to autoimmune inflammatory diseases, such as type 1 diabetes and multiple sclerosis, as well as rheumatoid arthritis. The effect is often compared to "friendly fire", when troops hit their own comrades in combat.
($1 = 6.868 Swedish Crowns)
(Additional reporting by Ben Hirschler in London and Mia Shanley in Stockholm; Writing by Alastair Macdonald)

http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/10391260/immune-system-discoveries-win-2011-medicine-nobel/

Thursday, September 22, 2011

Petua Untuk Guru


KALAU GURU.....

Kalau guru mengajar sambil duduk
Murid belajar sambil mengantuk

Kalau guru mengajar sambil berlakon
Murid belajar dengan tekun

Kalau guru mengajar tanpa alat
Murid akan belajar dengan ralat

Kalau guru menjadi pemudah cara
Ramai murid pandai berbicara

Kalau guru kurang merancang
Dalam bilik darjah banyak temberang

Kalau guru suka berdamping
Banyak murid dapat dibimbing

Kalau guru mengajar banyak bercakap
Ada murid bertambah gagap

Kalau guru berbudi bahasa
Akan dikenang sepanjang masa

Kalau guru pentingkan diri sendiri
Murid tidak akan menghargai

Kalau guru penuh tanggungjawab
Disiplin murid mudah digilap

Friday, September 16, 2011

Pak Samad: Tunku merely independence receiver

Malaysia's first prime minister Tunku Abdul Rahman, referred to as 'Father of Independence', was just a "receiver of independence" handpicked by the British colonisers to safeguard their interests in Malaya, said national laureate A Samad Said.

"To me, Tunku was not an independence fighter. He was a receiver, the person approved by the British to 'receive' independence... the British felt that the 'receiver' must be a person who can take care of its interests in Malaya," he said during a public forum in Kuala Lumpur last night.

The septuagenarian, more popularly known as Pak Samad ( picture ), said he had worked together with leftist leader Ahmad Boestamam during pre-independence days.According to him, Boestamam, after negotiations with another leftist politician Burhanuddin Al-Helmy and Tunku on the independence issue, told him that the British wanted to hand the country to a suitable candidate which was Tunku.Therefore, compared with the true freedom fighters such as Boestamam, Mat Kilau and Burhanuddin, Tunku was just a "receiver of independence" ( penyambut kemerdekaan ).

"Umno was formed after Boestamam, Burhanuddin and others had formed their political parties to fight for independence.
"The British did not want to negotiate with these people (leftist politicians) because they would not safeguard the interests left by the British," Samad said.He pointed out that individuals who had fought for independence were not given the chance to govern the nation because the aristocrats controlled political power.

Clarion call to younger generation

"Tunku, Abdul Razak Hussein and Hussein Onn were aristocrats.Mahathir (Mohamad) was not an aristocrat until he was conferred the title of 'Tun' and became one. Abdullah (Badawi) is an aristocrat as well as Najib (Abdul Razak)."

Therefore, the current government leaders are more inclined to protect the interests of the middle and the upper classes instead of understanding the woes of the grassroots, according to Samad. He pinned his hope on the new generation, urging them to make a bold decision to change the current administration.

"I'm not saying that Pakatan Rakyat is a good guy, but if you don't try, you would not know."

The forum entitled "Whose Independence Day?" also invited bilingual columnist Lee Ban Chen and Suara Rakyat chairperson K Arumugam as speakers. Lee, a former unionist and Labour Party activist in the 1960s, chastised Malay daily Utusan Malaysia for publishing caricatures that illustrated the 'cruelty' of the Malayan communists.He challenged the Umno-owned newspaper to prove that the misdeeds depicted in the caricatures indeed happened.

On Tuesday, the daily printed six contentious caricatures drawn by artist Hamzah Mohd Amin to 'expose' what the Malayan communists had done to ordinary people during pre-independence era. Among others, the illustrations showed Muslims being forced to eat pork before they being shot dead; children and old people being thrown into a fire; and dead bodies used as fertiliser for vegetable gardens. Lee said the continous attack on communists by the government is against the Hatyai Peace Accord signed between Communist Party of Malaya (CPM) and the government of Malaysia in 1989.

"Can the government adopt a hostile attitude against CPM and make baseless allegations against it?
"Does the government still recognise the Hatyai Peace Accord? Does it comply with the contents of the agreement? "CPM has not done anything in the past 20 years. It is also seldom involved in politics.
"But just because of a remark made by (PAS deputy president) Mohamad Sabu on the contribution of leftist activists and CPM in fighting for independence, the CPM was attacked straight away," he said.

Source: Malaysiakini via Yahoo News  (http://my.news.yahoo.com/pak-samad-tunku-merely-independence-receiver-032040828.html)
 

Thursday, September 15, 2011

Mak Cik Normah yang kukenali...

Tanggal 11 September 2011 bersamaan 13 Syawal 1432H jam 3.15 pagi telah mencatat satu  peristiwa yang akan kekal dalam ingatan buat selama-selamanya kepada En Yaakup sekeluarga apabila permaisuri dalam keluarga mereka telah dipanggil menghadap Illahi dan meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Allahyarhamah pergi meninggalkan suami dan 4 orang anak secara tiba-tiba selepas mengadu sesak nafas. Pada malam tersebut arwah tidur bersama anak perempuannya yang pulang ke rumah untuk mengambil arwah ke Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan perubatan cara Islam selepas rawatan konvesional tidak dapat mengesan penyakit yang arwah alami. Sudah menjadi kebiasaan arwah untuk tidur bersama satu-satunya anak perempuannya apabila anaknya pulang ke kampung. Namum pada jam pada 3 pagi, arwah bangun dan pergi ke bilik suaminya lalu mengejutkan suaminya untuk memberitahu bahawa dirinya sesak nafas sambil memohon maaf kepada suaminya. Tidak lama kemudian, arwah menghembuskan nafas yang terakhir disisi suami yang tercinta dalam keheningan pagi. Permergian arwah secara tiba-tiba adalah sangat mengejutkan kerana arwah bukannya terlantar sakit atau mempunyai penyakit yang kronik. Beliau hanya mengadu lenguh-lenguh badan dan keletihan. Tetapi apabila melakukan pemeriksaan kesihatan di beberapa buah hospital dan klinik, penyakit yang arwah alami tidak dapat dikenalpasti sehingga mereka sekeluarga mengambil keputusan untuk mencuba perubatan Islam sebagai ikhtiar yang terakhir. Nampaknya Allah lebih menyayangi dan merindui arwah sehingga menjemput arwah dalam masa yang sebegini pantas seperti yang telah tertera pada Loh Mahfuz. pemergiaan arwah sangat menyedihkan keluarga ini yang sentiasa memerlukan belaian kasih sayang seorang isteri dan ibu. Arwah merupakan seorang suri rumah tangga yang sangat rajin dan bertanggungjawab diatas setiap tugas yang dilakukannya. Walaupun anak-anaknya sudah dewasa, tetapi sebagai seorang ibu arwahlah yang menjaga makan minum dan pakaian anak-anaknya. Walaupun sibuk dengan tugas-tugas lain sebagai seorang suri rumah, beliau akan sentiasa memastikan pakaian suaminya dan anak-anaknya diseterika terlebih dahulu sebelum dipakai. Beberapa jam sebelum arwah meninggal dunia beliau telah sempat menyeterika baju suami dan anaknya untuk digunakan mereka pada esok hari. Selain itu arwah sangat menitikberatkan kebersihan dan kekemasan dalam apa jua keadaan. Jika sesiapa yang pernah bermalam di rumahnya, kita pasti akan dapat mendengar bunyi orang membasuh seawal pagi. Arwah akan membasuh kain buruk yang telah digunakan setiap hari dengan tangan dan menggunakan kain buruk yang telah dibasuh pada setiap hari. Begitulah serba sedikit tentang sifat arwah seorang yang sangat menitikberatkan kebersihan dan kekemasan. Pada hari-hari terakhir arwah, arwah sentiasa memohon maaf dengan setiap orang yang dikenalinya apabila berjumpa. Tidak hairanlah, sehingga saat ajalnya begitu hampir, beliau bangun untuk bertemu suami bagi memohon maaf. Selain terkenal dengan sifat pemaafnya, arwah juga merupakan seorang yang peramah dan cepat akrab apabila menjalinkan hubungan. Sifatnya sangat disenangi oleh semua orang terutamanya mereka yang rapat dengan arwah. Itulah serba sedikit yang saya tahu tentang arwah semoga arwah berbahagia disana dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah

Pn Normah Bt Osman
(20 Januari 1954 - 11 Sptember 2011)

Sunday, August 28, 2011

Al Fatihah di hujung Ramadhan

Dua wanita maut dirempuh van dekat Kerian


2011/08/28

IPOH: Dua wanita maut akibat dirempuh van ketika mereka keluar untuk menyelamatkan diri daripada kereta mereka yang terbabas dan merempuh penghadang besi di tengah jalan di Kilometer 202, Lebuhraya Utara-Selatan dekat Kerian, awal pagi ini.

Noorzaihan Ishak, 28, dan adik iparnya Nurhasyimah Halim, 20, meninggal dunia di tempat kejadian dalam kemalangan kira-kira jam 12.08 pagi itu.
Ketua Polis Daerah Kerian, Superintendan Mat Fauzi Nayan berkata, kejadian berlaku apabila kereta Proton Satria yang dipandu suami Noorzaihan cuba mengelak sebuah kereta yang memotong laju dari arah belakang lalu terbabas dan merempuh penghadang besi di tengah jalan.
"Ketiga-tiga mereka kemudian keluar dari kereta untuk menyelamatkan diri bagaimanapun kedua-dua wanita berkenaan dirempuh sebuah van menyebabkan mereka tercampak dan mengalami cedera parah," katanya ketika dihubungi hari ini.

"Mayat kedua-dua wanita itu dihantar ke Hospital Bagan Serai untuk bedah siasat.

"Ketika kejadian, tiga beranak itu dalam perjalanan dari Kedah ke rumah suami Noorzaihan di Batu Caves, Selangor untuk pulang berhari raya," katanya.
Beliau berkata, pemandu van bersama tiga penumpang rakyat Thailand hanya cedera ringan. - BERNAMA


Arwahyarhamah telah selamat disemadikan bersama adik iparnya di Tanah Perkuburan Masjid Kampung Banggol, Kepala Batas, Pulau Pinang pada jam 12 tengah hari tadi. Semoga keluarganya redha dan dapat menerima  pemergian beliau walaupun berat beban yang terpaksa mereka  pikul.   Semoga roh Kak Zaihan dan adik iparnya dicucuri rahmat Al Fatihah..

Monday, August 1, 2011

Ya Ramadhan...

Assalamualaikum...
Marhaban Ya Ramadhan...inilah ungkapan yang ramai antara kita sedang ungkapkan buat masa ini sempena kedatangan Ramadhan pada tahun ini. Kedatangan Ramadhan disambut oleh sesiapa sahaja yang dapat merasakan roh Ramadhan itu yang datang membawa seribu rahmat dan berkat. Mengimbau kembali Ramadhan yang lepas pasti ada antara kita yang akan tersenyum dan ada yang akan bermasam muka dan tidak kurang juga yang hanya akan sekadar mengerutkan dahi. 
Bagi yang tersenyum apabila mengimbau Ramadhan yang lepas, pastinya satu nostalgia yang indah telah kita lakarkan pada Ramadhan yang lepas itu. Satu nostalgia yang tidak akan dilupakan. Nostalgia atau pengalaman apabila kita dapat merasakan sendiri kemanisan Ramadhan itu sehingga kita hanyut beribadah didalamnya lantas membawa satu perubahan kepada diri kita. Bagi mereka yang tersenyum ketika mengimbau Ramadhan yang lepas, kekalkan momentum itu untuk Ramadhan pada tahun ini dan akan datang sebagai tanda syukur dan taat kita kepada Allah kerana masih memberi peluang kepada kita bertemu Ramadhan. Bagi mereka yang bermasam muka apabila mengimbau Ramadhan yang lepas kerana tidak dapat mencapai atau merasakan kemanisan roh Ramadhan itu, jangan kecewa dan berputus asa kerana selagi nyawa masih di jasad, selagi itulah peluang untuk kita kembali ke jalanNya terbentang luas. Bulatkan azam dan tekadkan iman supaya Ramadhan yang dilalui pada tahun ini akan menjadi satu nostalgia yang manis untuk dikenang dan dijadikan satu motivasi untuk menghadapi Ramadhan seterusnya dalam hidup ini. Buat mereka yang sekadar mengerutkan dahi apabila mengimbau kembali ingatan pada Ramadhan yang telah lepas, ingatlah bahawa tiada satu apa pun yang berlaku dan yang terjadi di dunia hanya untuk dipersia-siakan. Setiap satunya ada hikmah dan rahmat yang tersembunyi. Kenali roh Ramadhan dengan mengenali biografinya. Nescaya akan hadir roh Ramadhan dalam diri orang yang mencarinya. 
Sebagai kesimpulannya, peringatan buat diri saya terutamannya yang selalu alpa dan leka, belajarlah dari Madrasah Ramadhan ini sebagai bekalan buat kita tempuhi hari-hari penuh mencabar di akhir zaman ini. Wallahua'lam.

Tuesday, April 26, 2011

Takziah buat keluarga Allahyarham Cikgu Abdullah Zubir

Guru dilaporkan hilang ketika berjoging ditemui mati

TAIPING: Seorang guru Sekolah Menengah King Edward Taiping yang dilapor hilang selepas keluar berjoging seorang diri di kawasan Bukit Larut, di sini dua hari lalu ditemui mati hari ini.

Mayat Abdullah Zubir Ismail, 29, ditemui dalam keadaan terbaring di dalam gaung sedalam 10 meter di kawasan bukit itu dengan kesan kecederaan di kepala oleh pasukan penyelamat pada jam 11 pagi.
Ketua Polis Daerah Taiping, Asisten Komisioner Mohd Yusof Diah, berkata mayat guru itu dihantar ke Hospital Taiping untuk bedah siasat dan dituntut oleh keluarganya untuk dikebumikan di kampungnya di Jitra, Kedah.
"Siasatan awal mendapati guru berkenaan mengalami kecederaan di kepala dan dipercayai tergelincir dan terjatuh ke dalam gaung.

"Polis tidak mengesyaki perbuatan jenayah," katanya di sini hari ini.

Polis menerima laporan mengenai kehilangan guru itu daripada rakannya petang Ahad lalu.

Guru berkenaan dilapor hilang selepas keluar berjoging di Bukit Larut pada pukul 10 pagi dan tidak pulang sehingga jam 7 petang.
Sementara itu, Ahmad Din Ahmad Zuki, 50, yang membuat laporan mengenai kehilangan rakannya itu, berkata Abdullah memang suka berjoging dan mendaki bukit seorang diri di kawasan Bukit Larut dan ini adalah kali keempat dia berbuat demikian.

"Abdullah sudah berkahwin dan tinggal di asrama sekolah. Dia mengajar di sekolah Menengah King Edward Taiping sejak dua tahun lalu.

"Semalam (Isnin) sepatutnya dia mengajar...ramai di kalangan guru sekolah tidak mengetahui kehilangannya dan terkejut apabila mendapati dia ditemui mati di kawasan bukit itu hari ini," kata Ahmad Din yang juga seorang guru. - BERNAMA

Kejadian ini meninggalkan kesan kepada saya kerana saya sering juga keluar untuk beriadah dengan mendaki Bukit Lagi, Kangar seorang diri. Selepas ini mungkin saya akan pastikan ada orang lain yang mendaki juga semasa saya mendaki supaya kejadian seperti ini dapat dielakkan dan diambil tindakan awal. Apa-apa pun sudah tersurat sejak azali lagi bahawa ajal arwah sudah sampai pada waktu tersebut kerana maut itu tidak pernah lewat atau cepat walau sedetik pun.... Al-Fatihah buat arwah semoga rohnya ducucuri rahmat....amin..

Thursday, April 14, 2011

Kisah Sebenar Kematian adik Saiful Syazani Saiful Sopfidee... bacalah...


Kematian adik Saiful Syazani Saiful Sopfidee telah menggemparkan Negara.

Pembawaan carita oleh media telah mengejutkan semua pihak termasuk saya yang menjadi mangsa kepada penceritaan media berkenaan isu tersebut.

Peristiwa berlaku apabila seorang guru agama sebuah sekolah dikatakan telah mendera seorang pelajar berusia 7 tahun hingga menyebabkan kematian pelajar tersebut.(gambar sekolah Al-furqan, tempat kejadian )


Boleh kita baca bagaimana ‘jahat’nya guru tersebut dengan pendedahan media seperti, “Selepas memukul kepala, suspek dikatakan `naik hantu’ dan menggoncang badan mangsa serta menolaknya dengan kuat ke dinding yang dipercayai punca utama murid itu mengalami pendarahan dalam kepala dan komplikasi jantung” – harian metro- (boleh baca lanjut dengan tajuk, cikgu ambil nyawa )

“Saiful Syazani meninggal dunia selepas tiga hari dilaporkan koma, akibat dibelasah guru yang juga seorang warden di sekolah agama persendirian selepas disyaki mencuri RM7 di asrama sekolah. Dalam kejadian Khamis lalu itu, mangsa diikat kedua-dua tangan pada tingkap dan dibelasah bertalu-talu sebelum dihempas ke dinding hingga menyebabkannya mengalami pendarahan organ dalaman” – JPM Malaysia -

Setelah kita mengikuti kes tersebut melalui media yagn membuat liputan, maka kita telah menghukum dengan rasminya bahawa sungguh jijik dan jahat perbuatan guru tersebut. Namun disana, saya masih curiga akan kisah yang berlaku.

Dengan izin dan kesempatan yang diberikan Allah, telah menggerakkan hati saya dan pimpinan GAMIS ( Akram dan Nazry ) melawat tempat kejadian dan rumah arwah di Jejawi, Perlis. Kami kesana atas kerja rasmi GAMIS dan berkesempatan menziarahi rumah arwah.

CERITA SEBENAR

Setibanya kami di sekolah berkenaan, ustaz waqar ( sahabat baik kepada guru agama yang dituduh ‘membunuh’)menyambut kami dengan mesra dan penuh ukhwah. Kami terus dibawa kerumah ayah angkat arwah terletak lebih kurang 6km dari sekolah berkenaan. Sepanjang perjalanan, ustaz waqar telah mencerikan kisah sebanar kejadian.

“ adik saiful(arwah) merupakan seorang yang mesra dengan orang. Dia agak aktif disekolah dan pernah menjadi Johan pertandingan azan PASTI peringkat negeri Perlis(gambar hadiah yang dimenangi).

Setelah masuk ke darjah 1, dia tinggal diasrama. Namun timbul beberapa kes disiplin sepanjang adik ni tinggal diasrama hinggalah pada kemuncaknya dia didapati mencuri wang rakannya berjumlah RM7.

Maka dia telah dipanggil oleh ustaz (yang dituduh) yang merupakan warden asrama ke bilik warden. Ustaz telah bertanya kepada adik saiful tentang kecurian wang rakannya, dan dia mengaku berbuat demikian.

Semasa pertanyaan diajukan, ustaz berkenaan telah mengikat kedua-dua tangan adik saiful dibahagian hadapan, bukan belakang.

Namun sepanjang berada dibilik warden tersebut, TIDAK ADA penderaan fizikal yang berlaku sebagimana yang dilaporkan. Sebaliknya ikatan tangan tersebut dibuka setelah ustaz berkenaan ingin keluar dan mengurung adik saiful dalam bilik berkenaan.

Setelah 2 jam ditinggalkan, seorang lagi warden, ustaz y telah membuka bilik berkenaan dan mendapati adik saiful terbaring diatas toto sambil menggigil.

Mulanya ustaz y mengesyaki adik saiful terkena sawan dan kacing gigi, namun beliau sendiri tidak pasti akan penyakit yang menyerang.

Lantas ustaz Y terus membawa adik saiful ke hospital Kangar, namun pihak hospital tidak dapat menerima pesakit kerana banjir melanda Bandar Kangar pada masa itu. Seterusnya adik saiful dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Alor Star dan terus dimasukkan ke wad ICU.

Pada malam kejadian itu juga ustaz h telah menemui ayah angkat adik saiful dan memohon maaf atas kesilapan dia mengurung arwah selama 2 jam. Sebelum ustaz h pergi kehospotal, dia terkejut dengan berita bahawa adik saiful dimasukkan ke icu, lantas dia terus menunaikan solat hajat”.

Selang 3 hari dari hari kejadiaan, adik Saiful dipanggil oleh Allah untuk mengadapnya pada jam 8pagi hari ahad.” Begitulah cerita sebenar kejadian kematian adik saiful yang telah diceritakan oleh rakan baik ustaz h.

Kami terus pening kerana banyak percanggahan maklumat yang dibaca melalui media sebelum daripada itu. Kami terus sampai kerumah Abang Zamri(ayah angkat adik saiful).

Ketibaan kami disambut mesra oleh abang zamri yang kelihatan pasrah dan redha akan ketentuanNya. Adik saiful tinggal bersama keluarga Abang Zamri sejak umur 2 tahun setengah, setelah bapa adik saiful tidak mahu membelanya setelah kematian ibu adik saiful.

“ dia seorang yang berani dan tak takut apa yang orang kata. Dia memang keras dan keberanian dia tak padan dengan umur dia” cerita abang zamri.

Setelah setengah jam berbual dengan abang zamri, kami pun memohon izin untuk pulang. GAMIS sempat menyampaikan sedikit bantuan kepada abang zamri atas musibah yang menimpa.

Kami doakan agar abang zamri dan keluarga tabah dan sabar menempuh ujian yang mendatang. ( gambar Abang Zamri, senyum tanda terima kasih ) Semasa perjalan pulang, ustaz waqar sempat menyambung ceritanya tadi.

Beliau turut mengaitkan kes ini telah menjadi suatu isu politik kepartian kerana sekolah berkenaan adalah dibawah parti PAS. Maka sebab itu, pelbagai cerita pelik yang timbul.

Saya rasakan apa yang diceritakan oleh ustaz w adalah benar setelah melihat laporanforensik yang diberitakan bahawa punca kematian adik saiful adalah kerana kekurangan oksigen dan pendarahan dalam otak.

Maka pelbagai kemungkinan boleh berlaku, namun nyata sekali tidak ada kesan LEBAM akibat pukulan yang berlaku sebagimana yang dilaporkan oleh media. Lihat laporan ini, meniggal akibat kekurangan oksigen.
Kami juga dibawa melihat bilik warden yang dikatakan tempat adik saiful dikurung oleh warden berkenaan. Bilik tersebut bukan hanya pejabat, bahkan tempat tidur ustaz berkenaan.

Banyak lagi persoalan yang timbul disebalik kejadian berkenaan, namun Allah sahaja yang mengetahui kebenarannya.

Apa yang sangat menyedihkan ialah apabila masyarakat telah ‘menghukum mati’ peribadi ustaz berkenaan yang hanya dituduh dan ditohmah oleh media yang sanga berat sebelah.

Yang lebih teruk lagi bila politikus menjadikan isu ini sebagai senjata politik hingga mendesak sekolah agama berkenaan ditutup.

GAMIS bukan membela tindakan ustaz bekenaan, namun apa yang kami harapkan ialah keadilan mesti diberikan kepada mereka yang terlibat. Media jangan cepat mnghukum hingga masyarakat pada hari ini memberi tanggapan yang sangat negatif kepada sekolah agama rakyat.

GAMIS juga mendesak agar jangan libatkan politik yang melampau dalam kes ini hinggalah mahkamah yang menentukan siapa yang bersalah dalam kes berkenaan. Kita doakan agar keadialan diberikan kepada mereka yang berhak, dan pembalasan yang sepatutunya kepada yang zalim.Rombongan GAMIS kerumah arwah adik saiful, bergambar bersama abang zamri

Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia