Saturday, October 15, 2011

Mengapa kursus perniagaan untuk buruh ladang asing?

PAS Johor mempersoalkan mengenai "layanan kelas pertama" kepada sekumpulan pekerja asing untuk menghadiri "kursus keusahawanan" sedangkan permit kerja pertanian tidak membenarkan mereka menjalankan perniagaan di negara ini.

NONE"Tidak munasabah warga asing diberi kursus keusahawanan,
sedangkan mereka tidak dibenarkan berniaga dalam negara kita," kata ketua Pemuda PAS Johor, Suhaizan Kaiat.

"Apakah seorang warganegara asing yang datang ke negara ini atas permit pertanian dibenarkan berniaga dalam negara kita?

"Sejak bila pulak kerajaan Malaysia membenarkan pekerja buruh  daripada kalangan warga asing dibenarkan berniaga di negara kita?" kata Suhaizan dalam satu kenyataan semalam.

Beliau mendakwa, pada peringkat awal, pemandu bas diarah menurunkan warga asing tersebut di Jabatan Perdana Menteri(JPM).

Bagaimanapun, dakwanya, di saat-saat akhir mereka menerima arahan untuk menuju sebuah pusat peranginan di Bangi.

 "Tidak munasabah penganjur kursus keusahawanan menukar tempat kursus di saat-saat akhir daripada jabatan kerajaan ke resort di Kajang," tambahnya.

bangi resort foreigners citizenship 121011Suhaizan mendakwa, perjanjian dengan pemandu bas ialah perkhidmatan mereka diperlukan sehingga jam 1 tengahari
Rabu 12 Oktober 2011, yang menurutnya menunjukkan kursus itu adalah selama lima jam - dari 8 pagi hingga 1 tengahari - sedangkan warga asing tersebut tiba di Putrajaya pada jam 6 pagi hari yang sama.

"Jika benar mereka berkursus keusahawanan 5 jam sahaja dengan jarak 800 KM, pergi dan balik dari Johor Bahru ke Putrajaya, mengapa mereka tidak berkursus di Johor Bahru sahaja.

"Mengapa begitu istimewa warga asing ini dilayan oleh pihak tertentu dalam negara ini," tambahnya.

Sumber: http://www.malaysiakini.com/news/178706

Saturday, October 8, 2011

RIngkasan Bajet 2012 (Salient points of Budget 2012)

MELIGAT PELABURAN
 • Pakej Rangsangan Khas – RM 6 Bilion
 • Meliberalisasikan 17 subsektor perkhidmatan
 • Pelaksanaan Rolling Plan Kedua berjumlah RM98.4 bilion
 • Pengurusan nilai bagi projek baru bernilai RM50 juta ke atas
 • Dana Mudahcara perkongsian awam-swasta (PPP) – RM2.5 Bilion
 • Pembangunan Lima Wilayah Koridor (RM978 juta)
MEMPERGIAT PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA (PKS)
 • Dana Pembiayaan PKS patuh syariah berjumlah RM2 bilion – Kerajaan menanggung 2% daripada kadar keuntungan
 • Dana SME Revitalisation Fund berjumlah RM100 juta kepada usahawan berwibawa untuk membangunkan semula perniagaan
 • Dana Kecemasan PKS berjumlah RM10 juta bagi membiayai PKS yang terlibat dengan bencana alam
 • Dana Inovasi Pengkomersialan PKS patuh syariah berjumlah RM500 juta – Kerajaan menanggung 2% daripada kadar keuntungan
MENCERNA KREATIVITI DAN MENCETUS INOVASI
Tahun 2012 – Tahun Gerakan Inovasi
 • Program penerapan & pembangunan inovasi di peringkat sekolah dan IPTA
 • Program Jejak Inovasi bagi menggalakkan pencetusan idea baru
 • Memperkenalkan Anugerah Cipta 1Malaysia
 • Program realiti dan dokumentari di media
 • Penyediaan Market Validation Fund (RM30 juta)
 • Mengkomersialkan 300 harta intelek baru dalam bentuk produk dan teknologi baru – jangkaan GNI, RM30 Bil.
 • Penganjuran World Innovation Forum dan Asia Business Angel Forum
INSENTIF PERCUKAIAN
Industri Perbankan & Kewangan & Pelaburan
 • Pengecualian cukai untuk menarik pelabur memilih Malaysia sebagai destinasi utama Perkhidmatan Pengurusan Perbendaharaan yang merangkumi cukai pendapatan sebanyak 70% bagi tempoh 5 tahun,
 • Pengecualian cukai pegangan ke atas pembayaran faedah pinjaman
 • Pengecualian duti setem ke atas surat cara perjanjian pinjaman dan perjanjian perkhidmatan.
 • Pakej insentif percukaian bagi membangunkan Pusat Kewangan Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIFD) seperti pengecualian cukai pendapatan 100% bagi tempoh 10 tahun
 • Pengecualian duti setem ke atas surat cara perjanjian pinjaman dan perjanjian perkhidmatan bagi syarikat berstatus KLIFD.
 • Potongan cukai diberi bagi tempoh 3 tahun ke atas perbelanjaan penerbitan sukuk wakala mulai tahun taksiran 2012.
 • Pengecualian cukai pendapatan ke atas penerbitan dan urus niaga sukuk bukan ringgit dilanjutkan selama tiga tahun lagi.
 • Pelanjutan selama 5 tahun lagi bagi kadar cukai konsesi 10% ke atas pelabur institusi bukan korporat dan pelabur individu yang melabur dalam Amanah Pelaburan Hartanah (REIT).
 • Potongan cukai atas fi francais yang ditanggung oleh francaisi.
 • Pengecualian sepenuhnya duti import dan duti eksais kepada pemegang francais akan dilanjutkan sehingga 2013 bagi mengimport kereta hibrid.
Industri Perhotelan
 • Memberi Galakan Taraf Perintis dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% atau Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% bagi tempoh 5 tahun kepada pengusaha yang melabur dalam hotel baru bertaraf 4 dan 5 bintang di Semenanjung Malaysia.
Lain-lain
 • Mengkaji semula kadar RPGT bagi membendung RPGT spekulasi dalam pasaran hartanah
 • Perkhidmatan reka bentuk industri diberi pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% selama 5 tahun.
 • Pakej insentif percukaian kepada sekolah swasta seperti pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% atau elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal dalam tempoh 5 tahun.
 • Potongan cukai ke atas sumbangan kewangan kepada institusi pendidikan rendah dan menengah yang berdaftar termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah mubaligh dan sekolah agama serta tempat-tempat ibadat yang berdaftar.
 • Galakan cukai bagi sektor swasta memantapkan pembangunan modal insan berkemahiran tinggi potongan dua kali ke atas elaun yang dibayar oleh syarikat swasta kepada peserta program internship.
 • Insentif percukaian untuk Skim Persaraan Swasta dan anuiti insurans.
PENDIDIKAN
 • Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah – RM1 bilion
 • Pemansuhan bayaran tambahan RM24.50 bagi sekolah rendah dan RM33.50 bagi sekolah menengah
 • Potongan cukai – kepada penderma program persekolahan (individu & syarikat)
 • Bantuan persekolahan RM100 kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah Tahun 1 hingga Tingkatan 5 di seluruh negara.
 • Pemberian baucar buku RM200 kepada semua pelajar warganegara Malaysia di institusi pengajian tinggi awam dan swasta, matrikulasi serta pelajar tingkatan 6 di seluruh negara
PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR
 • Melaksanakan Program Transformasi Luar Bandar (RTP) – RM1 Bil
 • Mewujudkan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) sebagai pusat integrasi perkhidmatan – perluasan di Kedah, Johor, Sabah & S’wak
 • Dana Perkhidmatan Profesional bagi golongan profesional berjumlah RM100 juta ringgit secara pinjaman mudah dengan kadar faedah 4%.
 • Projek Lonjakan Mega Luar Bandar di 11 kawasan Projek Agropolitan seluruh negara (RM110 juta)
 • Pembangunan infrastruktur asas luar bandar, RM5 Bilion (bekalan air, elektrik, rumah dan jalanraya)
 • Projek Penyelenggaraan Awam-Asas (PIA-PIAS), RM500 juta
 • Projek Bekalan Air Retikulasi di Sabah dan Sarawak dan Projek infrastruktur sistem bekalan air – FELDA; serta kemudahan bekalan air bersih – Ladang Estet (RM50 juta bagi penyambungan paip & pemberian tarif domestik)
 • Akses perkhidmatan perbankan – melantik 5,000 agen BSN
 • Perkhidmatan Bas Luar Bandar – kemudahan pembiayaan
 • Kebajikan Orang Asli – program pembangunan & pemindahan penduduk
SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) & PERKHIDMATAN AWAM
 • Mewujudkan Dasar Pemisah atau exit policy
 • Menambah baik struktur gaji penjawat awam&- kenaikan antara 7 hingga 13 peratus&
  - kenaikan Gaji Tahunan penjawat awam antara RM80 hingga RM320 mengikut gred.
 • Menambahbaik skim perkhidmatan mengikut sistem time-base
  - Guru gred 48 – SSM (tahun ke-20 tahun); SBPA (tahun ke-16)
 • Melanjutkan umur persaraan wajib penjawat awam dari 58 tahun kepada 60 tahun
 • Bantuan yuran pengajian – ijazah sarjana muda (20,000 tempat), ijazah sarjana (5,000 tempat) & PHD (500 tempat)
 • Program Army Care – menaiktaraf & menyelenggara kuarters tentera
 • Tambahan bonus setengah bulan gaji atau minimum RM500
PESARA KERAJAAN & BEKAS PEGAWAI KONTRAK
 • Pesara Kerajaan
  - menikmati pelarasan pencen
  - Melaksanakan kenaikan tahunan sebanyak 2% setahun tanpa perlu menunggu sebarang semakan sistem saraan atau pelarasan gaji
 • Bayaran khas sebanyak RM3,000 kepada kakitangan yang telah menamatkan kontrak dari Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), dan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
 • Bayaran khas sebanyak RM3,000 kepada bekas anggota serta duda dan balu polis khas dan polis tambahan yang pernah berkhidmat menjaga keselamatan negara semasa zaman darurat.
 • Program latihan khusus untuk pesara tentera bagi menceburi bidang perniagaan
MEREDAKAN INFLASI & MENGIMARAHKAN KEHIDUPAN RAKYAT
 • Bantuan RM500 kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah
 • Penerusan pemberian subsidi, insentif dan bantuan berjumlah RM33.2 bilion
 • Penerusan subsidi bil elektrik RM20
 • Perluasan Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M) meliputi keperluan harian pengguna pada harga sehingga 40% lebih rendah.
 • Membuka 30 unit Agrobazaar Kedai Rakyat di seluruh negara
 • Mempromosi Menu Rakyat 1Malaysia
 • Memperbanyakkan program ladang kontrak. Seramai 4,500 usahawan tani dijangka mendapat manfaat.
 • Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA)
PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT
 • Skim Rumah Pertamaku – meningkatkan had maksimum harga rumah daripada RM220 ribu kepada RM400 ribu bagi pembiayaan bersama suami isteri.
 • Skim Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) – diperluaskan ke kawasan luar Lembah Klang, 1,880 unit
 • Pembelian rumah secara kaedah bina kemudian jual (built and sell) melalui pembiayan patuh syariah – pembiayaan RM600 ribu ke bawah
 • Program Perumahan Rakyat (PPR) di seluruh negara, 15,000 unit
 • Program Rumah Mesra Rakyat oleh SPNB, 10,000 unit dengan Kerajaan menyediakan subsidi sebanyak RM20 ribu bagi setiap rumah.
 • Tabung Khas Perumahan Nelayan untuk membina rumah yang lebih selesa dan dilengkapi dengan kemudahan asas bagi nelayan
PERKHIDMATAN KESIHATAN BERKUALITI 
 • Membina hospital-hospital, 81 Klinik Kesihatan & 50 Klinik 1Malaysia
 • Menambahbaik blok bersalin Hospital Putrajaya dan menaiktaraf Hospital Kuala Lumpur (HKL)
 • Memperkenalkan Jadual kerja fleksi Pegawai Perubatan Siswazah- Menaikkan elaun on-call semalaman, RM30 hingga RM80
SKIM AMANAH RAKYAT 1MALAYSIA
 • Memperkenalkan Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (SARA 1Malaysia)yang memanfaatkan 100 ribu isi rumah berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan. Pelaburan ini menjanjikan pulangan bersih yang menarik.
MEMACU PEMBANGUNAN MASYARAKAT BUMIPUTERA
 • Dana Mudahcara Bumiputera, RM300 juta
 • Membimbing 1,100 syarikat Bumiputera berpotensi
 • Program pembangunan usahawan dan kontraktor Bumiputera di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
MERINGANKAN BEBAN PEMILIK TEKSI BAJET DAN KERETA SEWA PERSENDIRIAN
 • Pengecualian 100% duti eksais dan cukai jualan ke atas pembelian teksi baru buatan tempatan
 • Pengecualian bayaran balik duti eksais dan cukai jalan ke atas teksi yang berusia lebih dari tujuh tahun yang dijual atau ditukar milik.
 • Memansuhkan cukai jalan ke atas teksi bajet persendirian
 • Pemberian subsidi kadar faedah sebanyak 2% untuk memiliki teksi baru buatan tempatan
 • Pemberian bantuan untuk menggantikan teksi usang (RM3,000 bawah 7-10 tahun / RM1,000 lebih 10 tahun)
 • Keseluruhan manfaat pemilik teksi bajet = RM7,560
YAYASAN BANTUAN GUAMAN KEBANGSAAN
 • Menawarkan bantuan guaman secara percuma kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk membayar fi guaman tinggi
ANJUNG SINGGAH
 • Menyediakan pusat khidmat bantuan sosial yang dikenali sebagai Anjung Singgah untuk perlindungan sementara golongan gelandangan.
MENGHARGAI PERANAN DAN MEMARTABAT WANITA
 • Menyediakan program latihan yang bersesuaian bagi menarik golongan profesional wanita untuk kembali ke pasaran pekerjaan
 • Menyediakan perkhidmatan suntikan percuma imunisasi HPV (Human Papilloma Virus – RM50 juta)
 • Amanah Ikhtiar Malaysia akan menyediakan RM2.1 bilion kepada usahawan dalam bentuk pembiayaan pinjaman mikro kaum
 • Membina Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Kuala Lumpur
BELIA PENGGERAK MASA DEPAN
 • Penubuhan syarikat modal teroka milik Kerajaan MyCreative Venture Capital yang bertanggungjawab menggalakkan penglibatan golongan muda menerokai bidang industri kreatif.
 • Program Strategik untuk Belia 1Malaysia atau Strategic Action for Youth (SAY 1Malaysia).
 • 150 gelanggang futsal tambahan di seluruh negara untuk mencapai matlamat Satu Gelanggang Satu Mukim.
 • 30 padang tiruan atau artificial turf yang dilengkapi lampu limpah
MENGHARGAI JASA WARGA EMAS
 • Percuma – caj pendaftaran pesakit luar di semua hospital dan klinik kesihatan termasuk klinik 1Malaysia serta pergigian milik Kerajaan.
 • Diskaun 50 peratus tambang LRT dan Monorel.
PENDAFTARAN AWAL HAJI 
 • Membenarkan pendaftaran awal menunaikan haji melalui kaedah penghadangan Akaun 2 pencarum. 


http://www.1malaysia.com.my/blog/follow-the-2012-budget-tabling-live-here/Tuesday, October 4, 2011

Scientist wins Nobel for medicine days after death

By KARL RITTER and LOUISE NORDSTROM 
                                                              Ralph Steinman

STOCKHOLM (AP) — A cell biologist was awarded the Nobel Prize in medicine on Monday for his discoveries about the immune system but hours later his university said that he had been dead for three days.
The Nobel committee had been unaware of Canadian-born Ralph Steinman's death and it was unclear whether the prize would be rescinded because Nobel statutes don't allow posthumous awards.
Steinman, 68, who shared the 10 million kronor ($1.5 million) prize with American Bruce Beutler and French scientist Jules Hoffmann, died on Sept. 30 of pancreatic cancer, according to Rockefeller University. It said Steinman's life had been extended with immunotherapy based on the discovery for which he won the Nobel Prize.
In the 1970s, Steinman found dendritic cells that help regulate adaptive immunity, an immune system response that purges invading microorganisms from the body.
Beutler and Hoffmann were cited for their discoveries in the 1990s of receptor proteins that can recognize bacteria and other microorganisms as they enter the body, and activate the first line of defense in the immune system, known as innate immunity.
"I am very touched. I'm thinking of all the people who worked with me, who gave everything," Hoffmann said by telephone to a news conference in Paris. "I wasn't sure this domain merited a Nobel."
The trio's discoveries have enabled the development of improved vaccines against infectious diseases. In the long term they could also yield better treatments of cancer, rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, multiple sclerosis, and chronic inflammatory diseases, prize committee members said.
Since 1974, the Nobel statutes don't allow posthumous awards unless a laureate dies after the announcement but before the Dec. 10 award ceremony. That happened in 1996 when economics winner William Vickrey died a few days after the announcement.
Nobel officials said they believed it was the first time that a laureate had died before the announcement without the committee's knowledge.
"I think you can safely say that this hasn't happened before," Nobel Foundation spokeswoman Annika Pontikis told the AP.
Before the statues were changed in 1974 two Nobel Prizes were given posthumously. In 1961 U.N. Secretary General Dag Hammarskjold was awarded the Nobel Peace Prize less than a month after he died in a plane crash during a peace mission to Congo. Swedish poet Erik Axel Karlfeldt won the Nobel Prize in literature in 1931, although he had died in March the same year.
Nobel committee member Goran Hansson said the medicine committee didn't know Steinman was dead when it chose him as a winner and was looking through its regulations.
"It is incredibly sad news," Hansson said. "We can only regret that he didn't have the chance to receive the news he had won the Nobel Prize. Our thoughts are now with his family."
The discoveries have helped scientists understand why the immune system sometimes attacks its own tissues, paving the way for new ways to fight inflammatory diseases.
"They have made possible the development of new methods for preventing and treating disease, for instance with improved vaccines against infections and in attempts to stimulate the immune system to attack tumors," the committee said.
No vaccines are on the market yet, but Hansson told The Associated Press that vaccines against hepatitis are in the pipeline.
"Large clinical trials are being done today," he said.
Beutler, 53, is professor of genetics and immunology at The Scripps Research Institute in San Diego, California. Hoffmann, 70, headed a research laboratory in Strasbourg, France, between 1974 and 2009 and served as president of the French National Academy of Sciences between 2007-2008.
Steinman had been affiliated with Rockefeller University in New York since 1970, and headed its Center for Immunology and Immune Diseases.
"We are all so touched that our father's many years of hard work are being recognized with a Nobel Prize," Steinman's daughter, Alexis Steinman, said in the Rockefeller University statement. "He devoted his life to his work and his family, and he would be truly honored."
Hoffmann's discovery came in 1996 during research on how fruit flies fight infections. Two years later, Beutler's research on mice showed that fruit flies and mammals activate innate immunity in similar ways when attacked by germs.
Steinman's discovery dates back to 1973, when he found a new cell type, the dendritic cell, which has a unique capacity to activate so-called T-cells. Those cells have a key role in adaptive immunity, when antibodies and killer cells fight infections. They also develop a memory that helps the immune system mobilize its defenses next time it comes under a similar attack.
The medicine award kicked off a week of Nobel Prize announcements, and will be followed by the physics prize on Tuesday, chemistry on Wednesday, literature on Thursday and the Nobel Peace Prize on Friday. The winners of the economics award will be announced on Oct. 10.
The coveted prizes were established by wealthy Swedish industrialist Alfred Nobel — the inventor of dynamite — except for the economics award, which was created by Sweden's central bank in 1968 in Nobel's memory. The prizes are always handed out on Dec. 10, on the anniversary of Nobel's death in 1896.
Last year's medicine award went to British professor Robert Edwards for fertility research that led to the first test tube baby.
___
Associated Press writer Malin Rising contributed to this report.
Berita sebelumnya....
STOCKHOLM (Reuters) - Three scientists who unlocked secrets of the body's immune system, opening doors to new vaccines and treatments for cancer, won the 2011 Nobel prize for medicine on Monday.
American Bruce Beutler and French biologist Jules Hoffmann, who studied the first stages of immune responses to attack, shared the $1.5 million award with Canadian-born Ralph Steinman, working in the United States, who discovery of dendritic cells key to understanding the later stages.
"This year's Nobel laureates have revolutionised our understanding of the immune system by discovering key principles for its activation," the award panel at Sweden's Karolinska Institute said in a statement in Stockholm.
Lars Klareskog, who chairs the prize-giving Nobel Assembly, told Reuters: "I am very excited about what these discoveries mean. I think that we will have new, better vaccines against microbes and that is very much needed now with the increased resistance against antibiotics.
"I also expect that there will be some development in the area of attacking cancers from the self-immune system. There are some promising things there."
Annika Scheynius, a professor of clinical allergy research and a member of the panel, said: "We are definitely sure that these discoveries will lead to health improvement ... They can improve the health of patients with cancer, inflammatory diseases, auto-immune diseases, asthma."
Beutler, 53, is based at the Scripps Research Institute in La Jolla, California. Luxembourg-born Hoffmann, 70, conducted much of his work in Strasbourg. They will share half the 10 million Swedish crowns ($1.46 million) of prize-money. The rest goes to Steinman, 68, from Rockefeller University in New York.
SELF-DEFENCE
The work of the three scientists has been pivotal to the development of improved types of vaccines against infectious diseases and novel approaches to fighting cancer. The research has helped lay the foundations for a new wave of "therapeutic vaccines" that stimulate the immune system to attack tumours.
Better understanding of the complexities of the immune system has also given clues for treating inflammatory diseases, such as rheumatoid arthritis, where the components of the self-defence system end up attacking the body's own tissues.
Medicine, or physiology, is usually the first of the Nobel prizes awarded each year. Prizes for achievements in science, literature and peace were first awarded in 1901 accordance with the will of dynamite inventor and businessman Alfred Nobel.
The award citation noted that the world's scientists had long been searching for the "gatekeepers" of the immune response by which man and other animals defend themselves against attack by bacteria and other micro-organisms.
Beutler and Hoffmann discovered receptor proteins that can recognise attacking microorganisms and which activate "innate immunity", the first step in the body's immune response.
"Ralph Steinman discovered the dendritic cells of the immune system and their unique capacity to activate and regulate adaptive immunity, the later stage of the immune response during which microorganisms are cleared from the body," it added.
Hoffmann's pioneering research was actually conducted on fruit flies, highlighting how key elements of modern human biology have been conserved through evolution.
The immune system exists primarily to protect against infections but it can also protect against some cancers by targeting rogue cells before they proliferate.
Sometimes, however, the immune system goes into overdrive and attacks healthy tissue, leading to autoimmune inflammatory diseases, such as type 1 diabetes and multiple sclerosis, as well as rheumatoid arthritis. The effect is often compared to "friendly fire", when troops hit their own comrades in combat.
($1 = 6.868 Swedish Crowns)
(Additional reporting by Ben Hirschler in London and Mia Shanley in Stockholm; Writing by Alastair Macdonald)

http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/10391260/immune-system-discoveries-win-2011-medicine-nobel/